07, June 2019
09:00 – 10:50

Дали диагностиката и лечението на гингивалните рецесии са все още предизвикателство?

Гингивалната рецесия е крайният резултат от взаимодействието на множество етиологични фактори. Идентифицирането и дефинирането на обхвата на въздействие често не е възможно, като резултат от това все още се търсят нови методи за изследване и елиминиране на потенциалните етиологични фактори. Целта на настоящото изследване е да се представи етиопатогенезата на гингивалните рецесии по отношение на анализа на модифицируеми фактори, включително метода на четкане на зъбите с електрически четки за зъби и недостига на витамин D. Лекцията ще представи диагностичен алгоритъм и изследвания, касаещи костни и мекотъканни реконструкции. Също така ще бъде представен преглед на съвременните методи на лечение на отделните класове рецесии и насоки за интердисциплинарно лечение.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване