07, June 2019
11:30 – 13:20

Алайнери F22: от проучването до клиничната практика

В днешно време лечението с прозрачни алайнери е успешен метод за повлияване на малоклузиите, особено при възрастни пациенти, които искат естетично ортодонтско лечение.

И ако първоначално употребата им била ограничена  до съвсем леки деформации малко по малко обхватът на случаите, които могат да бъдат лекувани с този подход,  значително се разширява.

Алйнер F22 е създаден от Университета на Ферара и се прилага след научно проучване, проведено  в университета.

Силните страни на алайнера са: превъзходни естетични свойства, оптимално механично поведение и подобрено ажустиране. Всеки случай е воден от ортодонт от Университета на Ферара с превъзходни терапевтични умения за работа с прозрачни алайнери.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване