8. ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТ С ЧАСТИЧНА МАКСИЛЕКТОМИЯ

Иван Герджиков

Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ-София

Хирургичното лечение на максиларните тумори създава големи постоперативни дефекти. Факторите, които определят ефективността на протетичната рехабилитация са наличието на зъби, състоянието на околните тъкани и характеристиките на дефекта – размер, локализация, достъп, контур и наличие на ретенции.

Цел: Целта на описания клиничен случай е да проследи ролята на протезната конструкция за възстановяване на храненето, говора и външния вид на пациент с частична максилектомия.

Материали и методи: За възстановяване на 39-годишна пациентка с частична максилектомия при запазени зъби 21, 22, 23 и 28 бяха изработени мостова конструкция и следрезекционна моделнолята протеза с куха заместваща част. След препариране на зъбите и тампониране на дефекта с марля, беше снет двуфазов отпечатък с адитивен силикон Elite HD Putty и Elite HD Regular. Мостовидната конструкция беше фиксирана с двойнополимеризиращ цимент ICem. Отпечатъкът за изработването на моделнолетия скелет на протезата беше снет с необратим хидроколоиден отпечатъчен материал Phase  plus. Следрезекционната моделнолята протеза с куха заместваща част беше завършена с топлиннополимеризираща акрилна пластмаса Meliodent HC с ниско количество остатъчен мономер.

Резултати: Съставеният и изпълнен план за изработване на дефинитивна следрезекционна протеза доведе до успешно възстановяване на увредените говорна и дъвкателна функции, и спомогна за възстановяване на външния вид и социалните контакти на пациентката.

Заключение: Прилагането на протетични методи за лечение при пациенти с частична максилектомия позволява успешно възстановяване на увредените функции.

Ключови думи: максиларна резекция, моделнолята протеза, обтуратор, следрезекционна протеза, частична максилектомия.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване