6. ИНФОРМИРАНОСТ НА ДЕНТАЛНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА РОЛЯТА НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО РИСКОВ ФАКТОР В ЕТИОЛОГИЯТА НА КАРИЕСА

Помакова А.

Медицински университет – Варна, Факултет по дентална медицина, Катедра Детска дентална медицина

Ролята на честата употреба на подсладени лекарствени препарати като рисков фактор в етиологията на кариеса при деца е широко известна. Наличието на кариесогенни захари в хомеопатичните препарати и ролята им като рисков фактор остава недискутирана тема.

Цел: Да се оцени информираността на денталните лекари за ролята на хомеопатичните средства като рисков фактор в етиологията на кариеса.

Материали и методи: Проведено е анкетно проучване сред 100 дентални лекари от няколко града в България. Анкетата включва 11 въпроса с отговор по избор. Въпросите са свързани с информираността на денталните лекари за състава на хомеопатичните препарати, ролята им като рисков фактор за развитие на кариозен процес при деца и нуждата от профилактика при честата им употреба. Събраните данни бяха подложени на статистически анализ и изведени в обобщен вид.

Резултати: Повече от половината анкетирани са наясно с ролята на захар-съдържащите медикаменти като фактор в етиологията на кариеса в детска възраст, но не причисляват хомеопатичните средства към тях. Повече от 50% от анкетираните не препоръчват допълнителни профилактични мерки на своите пациенти-деца, съобщаващи за честа употреба на хомеопатия.

Заключение: Налице е необходимост от допълнително обучение на денталните лекари в България за повишаване тяхната информираност за възможната роля на хомеопатичните средства като рисков фактор за развитие на кариозно заболяване сред децата.

Ключови думи: хомеопатия, кариес, етиология, информираност

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване