5. ОРАЛНА ЛЕВКОПЛАКИЯ – РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ С ER – YAG ЛАЗЕР

Петров П.*, Даскалов Хр.**, Динкова А.**

*Катедра по Лицево-челюстна хирургия

**Катедра Орална хирургия

Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив

Раневите участъци получени при лечение с високоенергиен лазер на орални премалигнени лезии имат специфичен оздравителния процес.

Цел: Цел на настоящето проучване е да се проследи динамиката в зарастването на раните, при пациенти с орална левкоплакия лекувани с Er-YAG лазер.

Материал и методи: Обект на изследването са 36 рани, получени при оперативната обработка на пациенти с хистологично доказана орална левкоплакия, без наличие на дисплазия на клетките. Приложи се лазерна аблация, чрез техника на ваполаризация. Протичането на оздравителните процеси в раната се отчиташе на 3-ти, 7, 14 постоперативни дни. Проследиха се показателите болка, инфектиране, сетивни нарушения и вид на зарастването в обработения участък.

Резултати: Заздравителните процеси в раната протичат гладко. Липсва болезненост и смущения в сетивността. Храненето и комфорта на пациентите са възстановени непосредствено след процедурата.

Заключение: Раните получени след обработката на орална левкоплакия с Er-YAG лазер заздравяват безболезнено и без усложнения. Методът дава отличен комфорт на пациентите в съчетание с добри лечебни резултати.

Ключови думи: орална левкоплакия, Er-YAG, аблация

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване