2. АСПИРИН И ЗЪБНА ЕКСТРАКЦИЯ – ИМА ЛИ РЕАЛЕН РИСК ОТ КЪРВЕНЕ?

Динкова А., Владимирова-Китова Л.*, Даскалов Х.

Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална медицина, Катедра Орална хирургия

* Медицински университет – Пловдив, Клиника по Кардиология

Рискът от хеморагични усложнения често подтиква лекарите да прекъснат приема на антиагрегант като ацетилсалициловата киселина преди зъбна екстракция, което излага пациентите на риск от нежелани тромботични събития.

Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на постекстракционното кървене при екстракцията на зъби при пациенти, приемащи Ацетилсалицилова киселина.

Материал и методи: В проучването са включени 68 пациенти, на възраст 42 до 90 г., 31 мъже и 27 жени, приемащи Ацетилсалицилова киселина (100мг.) еднократно дневно. При пациентите е извършена зъбна екстракция под локална анестезия, на не повече от 3 зъба в 1 посещение. Желатинова хемостатична гъба и/или поставяне на шев са използвани за локална хемостаза. Проследено е наличието на кървене на 2ри, 24ти, 48ми час и на 7ми ден.

Резултати: Удължено постекстракционно кървене най-често е наблюдавано в първите 30 мин., успешно овладяно чрез поставяне на геласпон и/или шев. При нито един пациент не е имало клинично значимо кървене изискващо повече от локална хемостаза. Не се откриват статистически значими разлики в честотата на кървене между контролната и работната група.

Заключение: Единични и множествени зъбни екстракции при пациенти, приемащи ниски дози Ацетилсалицилова киселина могат да се извършват без риск от кървене при осигуряване на адекватна локална хемостаза.

Ключови думи: антиагреганти, кървене, екстракция на зъб, локална хемостаза

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване