11. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ТЕХНИКИТЕ И ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ОБЕЗБОЛЯВАНЕ НА ДОЛНОЧЕЛЮСТНИ МОЛАРИ С НЕОБРАТИМ ПУЛПИТ

Е. Симеонова1, С. Цанова1, П. Загорчев2, С. Димитрова1, Н. Мусурлиева3

1МУ- Пловдив, Факултет по дентална медицина, Kатедра Оперативно зъболечение и ендодонтия

2МУ- Пловдив, Факултет по фармация, Kатедра Медицинска физика, биофизика и математика

3МУ- Пловдив, Факултет по обществено здраве, Kатедра Социална медицина и обществено здраве

Постигането на адекватна пулпна анестезия на долночелюстни молари с необратим пулпит представлява предизвикателство за лекаря по дентална медицина (ЛДМ).

Цел: Целта на анкетното проучване е да се проучат използваните в денталната практика методи и затруднения при обезболяване на долночелюстни молари с необратими пулпити и използването на алтернативните техники на анестезия.

Материал и методи: Анонимна анкетна карта, съдържаща 11 въпроса, от които 2 с повече от един отговор е разпространена сред 143 ЛДМ, на възраст между 26- 76 год., с различно местоположение на практиката по време на научни форуми, проведени в страната.

Резултати: Около 60% от анкетираните ЛДМ са посочили, че използват проводна анестезия в комбинация с допълнително обезболяване (интралигаментарна или вътрепулпна анестезия) при ендодонтско лечение на необратим пулпит на долночелюстни молари. Като недостатъци на проводното обезболяване приблизително 45% са посочили недостатъчната ефективност в постигането на адекватна анестезия. Около 40% от анкетираните не са запознати с техниката и системите за вътрекостно обезболяване, като алтернативен метод на анестезия поради липсата на популяризация.

Изводи: Липсата на достатъчна ефективност на проводното обезболяване на долночелюстни молари налага необходимостта от използването на допълнителни техники. Вътрекостната анестезия не е предпочитан и използван метод на обезболяване, поради липсата на достатъчна информираност и съмнение в ефиктивността й.

Ключови думи: анкета, проводна анестезия, вътрекостна анестезия

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване