Регистрирайте се в офиса на Вашата районна колегия.

Ранно записване до 31.05.2019

110лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60лева
*50% отстъпка от основната конгресна такса за студенти и докторанти

Условия за участие в 19-ия Научен конгрес на БЗС – 06-08 юни 2019 г.,
гр. Бургас – Поморие
19-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 06–08 юни 2019 г. в гр. Бургас – Поморие, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.
Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).
В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.
УЧАСТИЕ В 19-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 06-08 ЮНИ 2019 г., ГР. ПОМОРИЕ

Срок за регистрация за участие в 19-ия Научен конгрес на БЗС – до 31-ви май 2019 г.

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 110 лв. Таксата включва участие в гала коктейл на 06.06.2019 г. (пропускателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за галавечеря.
• Конгресна такса след 31.05.2019 г. – 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• Streaming на научната програма – 50 лв.
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на заявки – 22.05.2019 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване