Програма на Конгреса

  • Зала № 1
  • Зала № 2
Гингивалната рецесия е крайният резултат от взаимодействието на множество етиологични фактори. Идентифицирането и дефинирането на обхвата на въздействие често не е възможно, като резултат от това все още се търсят нови методи за изследване и елиминиране на потенциалните етиологични фактори. Целта на настоящото изследване е да се представи етиопатогенезата на гингивалните рецесии по отношение на анализа на модифицируеми фактори,
Inspector Turbina е приложение за диагностика, което се инсталира на смартфон. Създадено да отчита оборотите на зъболекарски турбинни с цел информиране на денталните лекари за възникнали проблеми в лагерите и мощността на инструментите и необходимостта от ремонт. Приложението е разработено от фирма Технодента ЕООД, защитено е с Европейска търговска марка  и всички права върху софтуера и дизайна са запазени. Програмата за диагностика чр
В днешно време лечението с прозрачни алайнери е успешен метод за повлияване на малоклузиите, особено при възрастни пациенти, които искат естетично ортодонтско лечение. И ако първоначално употребата им била ограничена  до съвсем леки деформации малко по малко обхватът на случаите, които могат да бъдат лекувани с този подход,  значително се разширява. Алйнер F22 е създаден от Университета на Ферара и се прилага след научно проучван
Д-р Таня Димитрова, ортодонт, Шуслерова терапия Презентацията поставя акцент върху предимствата на приложението на Шуслерови соли като допълваща и корегираща  терапия, биологично ориентирана и регулираща клетъчните функции. Преглед на индикациите за прилагане на соли в патологията и профилактиката на заболяванията на орофациалния комплекс и като  подкрепа към водещия лечебен  метод.
Въведение Взаимоотношенията между лазерното лъчение и човешкия организъм са каскадни в резултат на процеси на осцилация, които се провокират по метода на Турболентната Лазерна Медицина (ТЛМ) . Въпросът за ефективността на ТЛМ в случаите на хронични функционални нарушения на дъвкателния апарат е все още дискутабилен. Цел и задачи Целта на настоящата работа бе да  се направи оценка на лечебната ефективност на ТЛМ в протетичната ден
Апикалните периодонтити са често  срещано състояние във всекидневната ни пракса. Неуспешната ендодонтска терапия най често  се  характеризира със апикален периодонтит. Етиологијата най често е във персистиращата   инфекция вътре във каналният систем. Понякога инфекцията е секундарна поради коронарно микропросмукване Понякога  инфекцията е екстрарадикуларна. Терапията на апикалните периодонтити може да биде конзервативн
Предраковите заболявания на лигавицата на устната кухина и червената граница на устните са често срещана патология; в 62.7-96.4% от случаите те предшестват появата на рак. Независимо от това, че лигавицата на устата и червената граница на устните са видими при оглед, злокачествените новообразувания в голям процент от случаите (повече от 60%) се диагностицират в късен стадий от лекарите по дентална медицина. В този смисъл, лекарите по дента
Проф.д-р Паула Перлеа*, асистент д-р Кристина Коралиа Нестор* *Факултет по Дентална Медицина, Университет по медицина и фармация „Карол Давила“, Букурещ, Румъния. За да бъде извършено качествено ендодонтско лечение трябва да се постави правилна диагноза и да се състави адекватен лечебен план. Периапикалните лезии трябва да се диагностицират радиографски възможно най-рано, като понякога се налага и допълнителна конично-лъчева том
myPOS е цялостно платежно решение, създадено за малки, средни бизнеси и независими професионалисти. myPOS е особено ефективен в сферата на професионалните услуги, тъй като дава възможност на извършителите на услуги да приемат картови плащания от своите клиенти лесно и сигурно, през ПОС терминали и онлайн канали. Всеки ПОС терминал се предлага с безплатна myPOS сметка и бизнес дебитна карта MasterCard. Сумите от всички приети плащания постъпв
  • Зала № 1
  • Зала № 2
  • Уъркшоп прояви, Зала № 4,
  • Зала № 3
Клинични случаи на прекомерна костна резорбция, наличие на тънка, неподатлива лигавица, екзостози или болезнени неврогенни точки изискват специфични методи на лечение с цели протези. В тези случаи протетичното лечение с цели протези, подплатени с еластични материали е метод на избор, който решава редица клинични проблеми. В лекцията ще бъдат дискутирани показанията и противопоказанията за подплатяване на цели протези с еластичн
Денталната медицина, базирана на доказателства, промени научния подход в  протезирането, като постави ударението  върху клиничните умения в една от най-бурно развиващите се области на денталната медицина. Постигнатият огромен напредък в разработването на нови дентални материали,   неминуемо даде своето отражение и върху начините на протезиране. С новите течения в адхезивната и естетичната дентална медицина  типа на възстановя
Етиологичните фактори, водещи до увреждания на лигавицата на устната кухина, са много и изключително разнообразни. Ето защо, тяхното диагностициране и лечение е предизвикателство за всеки дентален лекар. Сред най-често срещаните причини за развитието на лезии на лигавицата на устата са травмите. Те могат да са резултат от повтарящо се механично въздействие, предизвикано от неудобни зъбни протези, брекети, химични изгаряния, топли
Ил. Христов – Медицински Университет – Пловдив, Факултет по дентална медицина, катедра по Протетична дентална медицина Въведение: Използването на восъчен моделаж и предварителни конструкции е абсолютно належащо в съвременната дентална медицина. То е задължително в случаите на цялостна рехабилитация, свързана с промени във формата и големината на зъбите, височината на захапката и при лечение на тежки форми на абразия. Целта на
Композитните възстановявания съставляват голяма чат от ежедневната дентална практика. За последните 20 години те преобърнаха концепциите на естетичната и възстановителната дентална медицина. Въпреки това винаги клиницистите срещат затруднения да изработят естествени и функционални като естествени зъби композитни възстановявания. Независимо дали това се дължи на лоши оптични свойства на използваните материали или недостатъ
Денталната медицина не е изолирана дисциплина, а част от общата медицина. Патологичните процеси в устата са с подобна характеристика като в другите системи и органи и съществува взаимна зависимост и двустранно влияние. Общото заболяване често дава отражение върху състоянието на твърдите и меките тъкани в устата, но и промененото орално състояние влияе на общото състояние. Множество процеси (физиологични и патологични) в другите ч
Ежедневната ендодонтска практика може да ни срещне с много трудности: прагове, запушвания, големи кривини, пулпмо камъни, калцирани канали. Те представляват предизвикателство за оператора и в „технологичната епоха на ендодонтията”, очертават границата между общопрактикуващите лекари по дентална медицина и специалистите по ендодонтия. Калцифицираните канали са чести при възрастните пациенти и калцификациите могат да имат разл
Екстракцията на зъби е най-разпространената хирургична интервенция в денталната медицина. Тя се осъществява ежедневно и в почти всички дентални практики. В повечето случаи преминава леко и без усложнения. Въпреки това обаче, всеки случай изисква да се подходи внимателно и много отговорно. Като всяка хирургична операция тя крие рискове по време на интервенцията, а и след това. В настоящият момент подобна хирургична помощ търсят реди
Целта на тази лекция е да разгледа в интерактивен формат следните въпроси: Откъде идва стресът на всеки дентален лекар-собственик на дентална практика? И кой е ключът за справяне с него? Кои са 5-те основни лоста, които “оркестрирате” като управител на дентална практика? Кой е №1 принцип за устойчиво управление на денталната практика в името на пациента?
08.06.2019 г. – 14.00 – 17.00 - Д-Р ВИТОРИО ФРАНКО, ИТАЛИЯ, ФИРМА VDW GmbH  – “OФОРМЯНЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ САМО С ЕДНА ПИЛА ПО СИСТЕМАТА RECIPROC BLUE FILE”, ЗАЛА  № 4, ГРАНД ХОТЕЛ „ПОМОРИЕ“ Модерният подход ни позволява да улесним неимоверно ендодонтското лечение. Болшинсвото ендодонтски случаи могат да бъдат излекувани много по-лесно и без инциденти, ако използваме модерни инструменти и техники. Целта на този практически курс е да опише процеса с
13:15 - 14:30
ПОСТЕРНА ПРОГРАМА ГРАНД ХОТЕЛ „ПОМОРИЕ“ 06-08.06.2019 г. /петък и събота/ Събота, 08.06.2019 г. 13.00 – 14.30 Представяне на постерите пред Научния комитет Председател: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска 1. ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИЗАЙН НА УСМИВКАТА М. Христозова, Хр. Кисов, Т. Боева, Д. Шопова, А. Бари 2. КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ И ЯКОСТ НА ОПЪН НА ЧЕТИРИ ВИДА НЕБЛАГОРОДНИ СПЛАВИ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИКА СЛЕД ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ОТЛИВАНЕ

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване