Д-р Николай Шарков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ

Проф. д-р Снежанка Топалова – Пиринска, дм

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

Програма на Конгреса

  • Зала на Операта
  • Зала на Кукления театър
  • Уъркшоп прояви
Оралното / пародонталното здраве е ненадминат актив и уникална марка на всеки човек и въпреки това е дълбоко интегриран в качеството на живот на хората и цялостното им благосъстояние. В момента пародонталната болест остава основната пречка за постигане на глобалното орално здраве и оказва широкообхватно социално-икономическо въздействие с огромни разходи за здравеопазване в световен мащаб.  Пародонталната болест е най-често срещ
Би ли могъл да бъде запазен имплантат, включен в оклузията, който показва признаци на периимплантит е важно клинично решение, което изисква комплексен подход към клиничната ситуация, биологичният профил на пациента и представените рискови фактори за развитие на инфекция. Повечето клинични протоколи за лечение на периимплантатни инфекции са базирани на стандартния подход при третиране на пародонтални заболявания- главната цел е о
Заместването на липсващи зъби с имплантатни протезни конструкции е добре документиран и предсказуем метод в денталната медицина. Публикувани са 5 и 10 годишни резултати за висока преживяемост и успех както на имплантатите, така и на протезните конструкции. Въпреки това – както клиницистите, така и пациентите трябва да са наясно, че при значителна част от болните, лекувани с дентални имплантати, се наблюдават усложнения, изискващи п
Преди да се пристъпи към какви да е „козметични“ дентални процедури, включително и поставянето на дентални имплантати, в естетичната зона на съзъбието е изключително важно да се претеглят всички положителни и отрицателни аспекти на възможните лечебни опции. Изключително важно е пациентите да знаят какви са ограниченията при прилагането на дадено лечение и какви биха били дългосрочните ползи/вреди от него. От друга страна лекари
Възстановителната дентална медицина с всеки изминал ден е по-взискателна поради няколко фактора: функция, естетика, лекота. Затова се нуждаем от някои преки пътища и протоколи, които ни позволяват да постигнем добри резултати с няколко стъпки и не толкова сложни неща, дигиталната стоматология ни помага в ежедневната ни практика, но винаги трябва да знаем основите, за да бъдем успешни с нашите пациенти. По време на лекцията ще се демон
Снемането на отпечатъци от протезното поле е рутинна манипулация. Въпреки това отпечатъците остават важна фаза при изработване на протезни конструкции върху имплантати. Познаването на свойствата на съвременните отпечатъчни материали и техники е от изключителна важност за отливане на адекватен работен гипсов модел и изработването  на успешни възстановявания върху имплантати. Целта на тази лекция е да наблегне върху свойствата
Денталната естетика, наред с минималноинвазивното лечение увеличиха многократно популярността и приложимостта си в планирането и изпълнението на денталното лечение през последните десет години.  Адхезивните материали носят много ползи както за пациентите, така и за лекарите по дентална медицина и завинаги промениха ежедневната дентална практика.  Адхезивната техника обаче е много  по-чувствителна към прилагания протокол на ра
Директното пулпно покритие, като биологичен метод на лечение се прилага  при случаите на открита зъбна пулпа в резултат на прогресиране на зъбния кариес, травма (фрактура на зъбната коронка) или при откриването и по време на оперативно зъболечение на твърдите зъбни тъкани. Успехът на този вид лечение зависи от голям брой фактори, засягащи възрастта на пациента и неговото общо здравословно състояние, в това число неговото пародонта
На курса ще бъде разгледан пълния хирургичен протокол и ще бъде направен обзор на различните хирургични техники за поставяне на зъбни импланти. Ще научите: -Как да мотивираме пациента за имплантологично лечение -Съвременни методи за диагностика и планиране на имплантологичния протокол -Показания и противопоказания за имплантиране -Как да позиционираме имплантите от протетична и хирургична гледна точка. -Как да постигнем про
Снемането на отпечатъци от протезното поле е рутинна манипулация. Въпреки това отпечатъците остават важна фаза при изработване на протезни конструкции върху имплантати. Познаването на свойствата на съвременните отпечатъчни материали и техники е от изключителна важност за отливане на адекватен работен гипсов модел и изработването  на успешни възстановявания върху имплантати. Целта на тази лекция е да наблегне върху свойствата
  • Зала на Операта
  • Зала на Кукления театър
  • Уъркшоп прояви
1. Извършване на пред оперативни техники за запазване на ръба: punch техника, техника за съединителна тъкан 2. Управление на меките тъкани около импланта по време на неговото поставяне- идеален дизайн на ламбото, roll техники, ламба с въртящо краче, запазване на папилата и аугментационна техника и др. 3.Късен графт на меката тъкан около импланта за лечение на усложнения с естетиката му (разкриване на метал), мукозити и периимплантити 4. Коро
1. Постигането на дългосрочна естетика е една от целите при имплантиране в естетичната зона. Ще бъде демонстрирано как може да бъде постигната тя. 2. Увеличаване на дебелината на меките тъкани около шийката на имплантата без хирургична намеса. 3. Конкавните надстройки могат да подобрят както дългосрочната естетика, така и стабилността на меките тъкани. 4. Изграждане на папила при имедиатно имплантиране и използване на временни PEEK на
Причините за увреждането на лигавицата на устната кухина са изключително разнообразни.  Самата лигавица на устата непрекъснато е подложена на различни въздействия от различни фактори (механични въздействия от храна, зъбни аномалии, неудобни протези или счупени зъби; термични, инфекциозни, киселинно въздействие и др.), които могат да доведат до нейното увреждане. В зависимост от свързаността си и наличието на съпътстващи заболявани
Детската дентална медицина  по своята дълбока същност е  психологична и в по-малка степен технологична дисциплина. Това определя фармакологичното управление на поведението чрез обща анастезия при проблемни деца, където рутинните методи за повлияване на поведението не работят, като  абсолютно необходимо за постигане на пълна орална рехабилитация. Две са основните причини за поведенческите проблеми в детската дентална практика:
13:00 - 16:00
Модератор: проф. Георги Тодоров
Представяне на различните техники за изолация на работното поле при възстановителни процедури. Изкувството в изолацията с кофердам. Пълен клиничен протокол за поставяне на кофердам във фронталните и дисталните участъци на съзъбието. Бърз преглед на различните системи кофердам. Бърз преглед на различните системи клампи и кога да използваме конкретните клампи. Как да индивидуализирате шаблона за перфориране Как да инди
Hours
Speakers
Programs
Sponsors

Цени

Изберете най-подходящата за Вас и се регистрирайте в офиса на Вашата районна колегия.

Ранно записване до 31.05.2018

110лева

Конгресна такса след 31.05.2018

140лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%от такса участие

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60лева
Информация за събитието

Кога, Къде и Как

Местоположение

Държавна Опера Бургас
8000 Бургас, България
ул. Климент Охридски 2

Координати

42.493402
27.470574

Гала вечеря

Регистрирайте се и за нашата гала вечеря, създайте социални контакти

Организатори

BgDA-BG

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60

лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%

от такса участие

Конгресна такса след 31.05.2018

140

лева

Ранно записване до 31.05.2018

110

лева