borislav-milanov

Д-р Борислав Миланов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ

Обръщение

Проф. д-р Снежанка Топалова – Пиринска, дм

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

Обръщение

Програма на Конгреса

  • Морска градина
18:30 - 19:00
Музикално-артистична програма - Морска градина на Бургас, открита сцена „Охлюва” - срещу централния вход
19:00 - 20:00
Тържествено откриване на 17-ия  Научен конгрес на БЗС - Морска градина на Бургас, открита сцена „Охлюва” - срещу централния вход.
20:00 - 22:00
Коктейл /Културен център „Морско казино” – Морска градина, гр. Бургас/ – Само регистрираните участници в 17-ия Научен конгрес на БЗС могат да вземат участие в гала коктейла.  Пропускателен режим - с покани или бадж, които се получават при регистрацията.
  • Зала на операта
  • Зала на Кукления театър
  • Уъркшоп прояви
Имплантните протетични възстановявания могат да бъдат фиксирани с помощта на винтчета или да бъдат циментирани към имплантните надстройки. Целта на лекцията е да представят и сравнят дългосрочните резултати и възможните усложнения при използването на циментиращи се и винтово фиксирани имплантни протетични конструкции. Чрез клинични и лабораторни изследвания ще бъдат показани разликите между двете най-често използвани възстано
ВИЖТЕ РАЗЛИКАТА, КОЯТО COLGATE® ПРАВИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ Вижте разликата, която Colgatе® прави за пациентите. Дайте препоръка на вашите пациенти, която ще подобри качеството им на живот. Уникална PRO-ARGINTM технология възстановява чувствителните области на зъбите.
Лицево-челюстната област е със сложна анатомия, богато кръвоснабдена и инервирана. Заболяванията на лицето, устната кухина и горните отдели на шията са разнообразни като клинична картина, ход на болестта и съответно като лечебни подходи. В този смисъл лицевите болки  заемат основно място. Диференциалната диагноза при характера на болката е ключ към вярната и точна диагноза, а от там и към адекватното лечение. Ето защо, болката е осн
Флуорът има уникална роля в превенцията и контрола на зъбния кариес. Неговото значение за здравето на зъбите е известно още в края на ХІХ век. Проучвания, проведени през ХХ век, доказват връзката между приема на флуор и редукцията на зъбния кариес. Тези проучвания дават основание за разработване и внедряване на различни методи за ендогенно и локално приложение на флуор. Флуорната профилактика заема важно място в промоцията на орално
Реминерализиращи средства за орална хигиена Иновативните пасти за зъби R.O.C.S. са разработени с акцент върху различните възрасти и техните нужди като същевременно осигуряват ефективна и вкусна грижа за вашите зъби и венци. Предимства да предлагате продукти R.O.C.S. във Вашата практика: Ефективност MINERALIN - реминерализиращ агент почти във всеки продукт Области на приложение в денталната практика и профилактика Ексклузивно са
Зъб или имплант- къде е лимитът? Панелът ще дискутира развитието на съвременната пародонтология, как се определя решението кога да се спаси зъб и какви техники за пародонтална регенерация познаваме. Когато са изчерпани възможностите, трябва да се реши дали да се постави мост , или имплант. Какви са показанията за поставяне на имплант, кога е най-добрият момент, какви усложнения може да очакваме? Дали имплантите са толкова надеждн
20:00 - 22:00
оперно-оперетен концерт с диригент Ивайло Кринчев. Солисти: Йоана Железчева - сопран, Даниела Дянкова - мецоспоран, Мария Цветкова - сопран, Нона Кръстникова - сопран, Шмилена Султанова – сопран, Валери Турманов – баритон, Йордан Христозов – баритон, Делян Славов – бас, Диман Панчев. /Държавна опера – гр. Бургас; Билетите, осигурени от УС на БЗС, са безплатни за всички участници в Конгреса и ще се получават при регистрацията/
Карциномите на слюнчените жлези (Salivary gland carcinomas - SGC) съставляват само 3-5% от всички злокачествени заболявания на главата и шията, но от друга страна са най-разнообразни, с най-малко 24 различни типа, признати от Световната здравна организация (СЗО). Между 72-85% от туморите на слюнчените жлези възникват в паротидната жлеза, където 10-24% са злокачествени, при подчелюстната жлеза злокачествените случаите са два пъти повече и при малките слюнче
Основни точки Поглед към отпечатъчните материали Видове категории - физични и химични качества Процесът на полимеризация на материалите в устата Как да постигнете перфектния отпечатък Идеалният отпечатъчен материал Идеалният потребител Скъпи материали - посредствени резултати. Кого да виним Перфектният отпечатък Предпоставки за перфектен отпечатък Управление на меките тъкани Ретракционни конци- Laser-Expasyl вид м
В наше време на нови технологии и информационен поток се срещаме с все по-високите изисквания от страна на пациентите ни. Избледняват границите между възприятието за пациент и клиент. Ние, денталните лекари, сме изправени пред нови предизвикателства. Добрият индивидуален професионализъм е само едно от условията за успешна практика. В лекцията ще бъдат разгледани основни аспекти от личен опит в организацията на клиниката, както и р
Алергията е социално-значимо заболяване. Проблемите, които води след себе си, повлияват здравето на индивида (общо и орално), психичното му състояние и възможността му за свободна комуникация в обществото. Алергичните заболявания са с богата етиология и симптоматика – практически всеки фактор от заобикалящата ни среда може да доведе до нежелани странични реакции с локална или генерализирана изява и с различна степен на тежест. На
хотел „България”, зала „Компас” Отпечатъци, които  впечатляват. Представяне на различни техники за снемане на отпечатъци Демонстрация на различни отпечатъчни техники Демонстрация на едностъпкова putty-wash техника Демонстрация на двустъпкова putty-wash техника, използвайки фолио като разделител Упражняване на различни практики
  • Зала на операта
  • Зала на Кукления театър
  • Уъркшоп прояви
  • Amaya Beach
Съвременната дентална медицина налага все по-високи стандарти за постигане на цялостно възстановяване на засегнатите зъбни и пародонтални структури, като неизменно включват възстановяването на нормалната морфология на мукогингивалната област. В последните години бяха представени хирургични техники, които целят постигането на  пълна тъканна презервация, за да се постигне и поддържа първичното оздравяване през критичните стад
Въведение: Инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) от столетия са проблем за медицинската и денталната практика. Те претърпяха теоретично и терминологично развитие, но заболяемостта от тях не намалява. Поради нарасналата резистентност на микроорганизмите срещу антибиотици и дезинфектанти, контролът на инфекциите остава предизвикателство за специалистите в денталните практики. Цел: Да представим на денталните спе
13:00 - 14:30
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНОТО ОФОРМЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ЛЪЖИЦА ПРИ ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ Д. Шопова, Т. Божкова, Д. Славчев, М. Христозова   ТЕСТ-ИНТЕРВЮ ЗА ЛИЧНОСТНА САМООЦЕНКА, ОПРЕДЕЛЯЩ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ТИП НА ПАЦИЕНТА Г. Илиев, Ж. Павлова, Д. Филчев   ВЛИЯНИЕ НА ЛИМОНЕНАТА КИСЕЛИНА ВЪРХУ ВИТАЛИТЕТА НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ОТ АПИКАЛНА ПАПИЛА Кр. Христов, Н. Гатева, П. Станимиров   СУБГИНГИВАЛНА МИКРОФЛОРА В ПРОЦЕСА
Лекция с практическа демонстрация Кореноканалната система се колонизира от десетки патогенни микроорганизми, атакуващи дентиновата повърхност и формирайки бактериален биофилм. Механичното инструментиране способства за тяхното редуциране в ендодонтското пространство, създавайки обаче размазан пласт - предпоставка за блокиране на инфекция, както и за нейната екструзия в пародонталния комплекс. Enterococcus faecalis има различни механи
Докладът разглежда правната уредба, свързана с т. нар. „медицински грешки”, като една изключително интересна, разнообразна и специфична материя, която намира своите разновидности не само в държавите от Европейския съюз, но и в целия свят. Това разнообразие се изразява включително и при регламентиране на легалната дефиниция за понятието или липсата на такава, приложното й поле, обхвата на отговорността, мерките за ограничаването й,
Методите за превенция и контролиране на инфекциите в устната кухина се развиват непрекъснато. Това обуславя прилагането на различни терапевтични вещества с цел премахване въздействието на патогенните бактериални щамове в пародонтални джобове около поставени вече дентални имплантати или в самия ендодонт, както и в търсене на алтернатива на антибиотичната терапия, която често предизвиква резистентност или проявява нежелателна н
14:30 - 16:00
ІN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОЗОНА ВЪРХУ МАРГИНАЛНАТА МИКРОПРОПУСКЛИВОСТ ОКОЛО АДХЕЗИВНИ ОБТУРАЦИИ Ж. Кирилова, С. Топалова-Пиринска   ПРОМЕНИ В ПУЛПНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ СЛЕД ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИ ЗА ОБВИВНИ КОРОНИ Д. Костурков, В. Иванчева, Т. Узунов, Ц. Узунов   АКУСТИЧЕН АНАЛИЗ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА М. Христозова, Хр. Кисов, Д. Шопова, Т. Божкова, Р. Казакова, Т. Балакумар
хотел „България”, зала „Компас” ПРИЛОЖЕНИЕ НА ШУСЛЕРОВИ СОЛИ НА НЕМСКИЯ ХОМЕОПАТИЧЕН СЪЮЗ В ОБЩАТА ДЕНТАЛНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА В края на 19-ти век немският лекар, д-р Вилхелм Хенрих Шуслер (1821-1898), открива 12-те жизнено необходими минерални соли за лечението на различни заболявания. През 1874 г. той публикува труда си „Съкратената терапия”, който представлява кратка система на биохимично лечение с 12-те соли на клетъчно ниво. Заслу
хотел „България”, зала „Kомпас” Приложение на фоточувствителната терапия в ежедневната дентална практика По време на 17-ия Научен конгрес на БЗС освен лекцията „Фотодинамичната терапия - алтернативен метод за лечение на инфекции в устната кухина”, ще бъде проведен и дискусионен панел, чиято основна цел е детайлното запознаването на участниците  със системата PACT 300 и добиването на представа и умения за практическото приложени
20:00 - 22:00
ресторант „Amaya Beach”, гр. Бургас, кв. „Крайморие” – южен плаж. /Ще има осигурен транспорт до ресторанта/
Hours
Speakers
Programs
Sponsors

Цени

изберете най-подходящата за Вас

Такса до 31.05.2017

110лева

Такса след 31.05.2017

140лева

Студенти и Докторанти

-50%отстъпка от такса участие

Куверт за Гала вечеря

60лева
Информация за събитието

Кога, Къде и Как

Местоположение

Държавна Опера Бургас
пл. Бургаска Комуна,
8000 Бургас, България
Регистрация 15 юни 14 – 18 часа,
16 юни 8 – 13 часа

Координати

42.493402
27.470574

Гала вечеря

Регистрирайте се и за нашата гала вечеря, създайте социални контакти

Организатори

BgDA-BGFDI-BGBurgas-BG

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2017

140

лева

Такса до 31.05.2017

110

лева