Д-р Христина Арнаутска

Д-р Христина Арнаутска

Д-р Христина Арнаутска, дм завършва висшето си образование в МУ – София през 1999 г. като магистър по стоматология. През 2006 г. придобива специалност „Ортодонтия“. От 2008 г. е първият асистент по Ортодонтия към катедрата по ПДМ и Ортодонтия към ФДМ – Варна. През 2011 г. придобива степен магистър по „Здравен мениджмънт  към МУ – Варна .

През 2013 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“  след успешна публична защита на дисертационен труд на тема: “Диагностика и прогнозиране на ретинирането на кучешките зъби”, а от 2014 г. е главен асистент.

Ръководител е  на следдипломното обучение по Ортодонтия към ФДМ на МУ – Варна.

Участвала е в 18 квалификационни теоретико-практически тематични курса по ортодонтия със сертификати за правоспособност и  над 40 лекционни курсa, конгреси и конференции у нас и в чужбина.

Д-р Арнаутска има 40 научни трудa, отпечатани в наши и международни специализирани издания, издаден монографичен труд и е съавтор в две ръководства по ортодонтия. Д-р Aрнаутска е член на БЗС, Българско ортодонтско общество, Българско научно дружество по дентална медицина, Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия, Европейска ортодонска асоциация (EOS), Световна ортодонтска федерация (WFO), Италианската ортодонтска организация (SIDO).

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева