Доц. д-р Тодор Узунов

Доц. д-р Тодор Узунов

Доцент в Катедра по Протетична дентална медицина. Придобита образователна и научна степен „доктор” след успешна публична защита на дисертационен труд на тема „Планиране на протезната конструкция при дистално неограничено частично обеззъбяване”, Медицински университет, Факултет по дентална медицина – София.

Участие в 2 учебни помагала и 1 учебник. 58 публикации в научни специализирани издания, научни доклади и обзори. Водещ изследовател на изследователски проект по Договор № 12-Д/2004 г. от конкурс „Млад изследовател-2004”, отличен с грамота за най-успешна научна разработка на докторанти за периода 2003 – 2005 г. в област Стоматология.

Участник в два изследователски проекта, приети с оценка „Висока“ от Съвета по медицинска наука, МУ – София.

Единадесет изнесени лекции по ПМОЛДМ (продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина), организирани от БЗС и на републикански и международни конгреси. 32 цитации в научни трудове. Участие в 49 научни конгреса, симпозиуми и конференции в България  и в чужбина.

Член на Българския зъболекарски съюз (БЗС), Българското научно дружество по дентална медицина (БНДДМ), Българско дружество по естетична стоматология (БДЕС), Асоциация София Дентал Мийтинг (SDM).

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева