Доц. д-р Петя Печалова

Доц. д-р Петя Печалова

Доц. д-р Петя Печалова е магистър по дентална медицина, медицина и здравен мениджмънт. Има две специалности – орална хирургия и лицево-челюстна хирургия. Докторската си степен получава след защита на дисертация „Цитокинната система RANKL/OPG при радикуларни кисти – имунохистохимични и имуноензимни (ELISA) проучвания“. Понастоящем е доцент към катедра „Орална хирургия“ и заместник- декан по лечебната работа на факултета по дентална медицина към Медицински университет – Пловдив. Доц. Печалова е автор и съавтор на повече от 60 статии в специализирани списания, участва също в редакционната колегия на “Aperito Journal of Oral Health and Dentistry” ( USA ), ISSN: 2378- 6302.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева