Доц. д-р Мирослава Динкова

Доц. д-р Мирослава Динкова

Доц. Мирослава Динкова завършва стоматология в Стоматологичен факултет, МУ – София през 1978 г. Второ висше образование завършва през 2005 г. във Факултета по обществени науки, Бургас, като магистър по Стопанско управление.

Доц. Динкова има 4 специалности – Ортопедична стоматология и ортодонтия,1987 г., Детска стоматология, 1993 г., Здравен мениджмънт 2005 г., Обща дентална медицина  2005 г.

От 1989 г. е асистент в Катедра „Детска стоматология”, ФДМ, София. От 1993 г.е  асистент, а от 2015 г. – доцент в Катедрата по „Ортодонтия”, ФДМ, София.

От 1993 г. има самостоятелна частна практика, а от 2003 г. е управител на собствен „Дентален център по ортодонтия“.

През 2005 г. във Факултета по обществени науки  защитава дипломна работа на тема „Стратегия за развитие на Стоматологичен център по ортодонтия”.

През 2013 г. придобива образователна и научна степен „Доктор” след успешна публична защита на дисертационен труд на тема: „Мениджмънт на ортодонтското лечение при възрастни пациенти с пародонтални проблеми във фронталната област” във ФДМ, София.

Участвала е в 26 квалификационни международни теоретико-практически “Hand-on” курса по ортодонтия, над 60 теоретико-практически тематични курса със сертификати за правоспособност и десетки лекционни курсове в Европа, САЩ и Азия.

Ръководител е на два квалификационни теоретико-практически курса по ортодонтия и 4 лекции, акредитирани от БЗС, включени в програмата за следдипломното обучение на лекарите по дентална медицина; курсове в областта на Ортодонтия за възрастни; 3D дигитални технологии в ортодонтията; Mануален и виртуален set-up и индиректно позициониране на брекети; Невидима ортодонтия и 3D дигитален архив.

Доц. Динкова е активен член на Световното общество по лингвална ортодонтия /WSLO/, член на Български зъболекарски съюз /БЗС/; Българско ортодонтско общество /БОО/; Българско научно дружество по дентална медицина /БНДДМ/; Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия /БУИКЛО/; Балканска стоматологична асоциация /BaSS/; Европейска ортодонска асоциация /EOS/; Световна ортодонтска федерация /WFO/; Италианско общество по ортодонтия /SIDO/; Асоциация на здравните мениджъри.

Тя е съучредител и председател на Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия /БУИКЛО/, развиващ активна дейност от 2009 г. Вицеконсул е на BaSS от създаването му до момента.

Доц. Мирослава Динкова има над 120 научни трудa, отпечатани в наши и международни специализирани издания. Участвала е в над 75 научни конгреса и конференции, от които над 35 – международни.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева