Д-р Мария Габриела Грусовин

Д-р Мария Габриела Грусовин

Д-р Мария Габриела Грусовин е дипломирана в Триест. Била  е хоноруван сътрудник на University of Turku (Finland) (1991-1997). Специалист е по пародонтология и имплантология, Jönköping (Sweden), на които е посветена частната й практика. Изнася лекции в следдипломни курсове по пародонтология, в магистърски курсове по имплантология (Modena, Padova, Roma, Bologna), на международни и национални конгреси. Бивш старши клиничен преподавател в University of Manchester (2007-2011), помощник-професор в University Vita e Salute San Raffaele (Milano); научен съветник по пародонтология и стоматологични проучвания в стоматологичния факултет на San Raffaele ( Milano).

Активен член на италианското общество по остеоинтеграция (SIO). Член на британската асоциация по имплантология и възстановителна дентална медицина (BAIRD). Член на редколегията на  Rivista Italiana di Stomatologia (RIS) и European Journal of Oral Implantology (EJOI). Специален рецензент на Clinical Oral Implant Research and Journal of Oral Rehabilitation. Автор и съавтор на Cochrane Reviews и няколко статии в научни списания и глави от специализирани учебници. Била е заместник-секретар на Италианското национално зъболекарско сдружение (ANDI). Член е на Управителния съвет на жените в денталната медицина към Световната дентална федерация (FDI) и на Комитета за следдипломно обучение към FDI. Организира  теоретични и практически курсове по пародонтология и имплантология в частната си практика.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева