Иван Тошмаков – “Актавис”

Иван Тошмаков – “Актавис”

Трудов стаж
Иван Тошмаков има следния трудов стаж:

  • ЛК Сърджикъл ООД /септември 2008 г. – май 2010 г./ – медицински специалист
  • Алкалоид ЕООД /юни 2010 г. – февруари 2013 г./ – медицински представител
  • Актавис ЕАД /март 2013 г. – ноември 2014 г./ – медицински представител
  • Актавис ЕАД /декември 2014 г. – сега/ – продуктов мениджър Бизнес юнит „Перорални антибиотици и метаболизъм“ като отговаря за пероралните антибиотици и антимикотици на фирмата, както и за продуктите в областта на урологията.

 

Образование и обучение

Иван Тошмаков има следните придобити квалификации:

  • бакалавър – „Молекулярна биология” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
  • магистър – „Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването” към Нов български университет, гр. София с дипломна работа на тема: „Телероботохирургията в гинекологията в България“.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева