Д-р Жулиен Бротие

Д-р Жулиен Бротие

Жулиен Бротие завършва образованието си по дентална медицина в Университета Бордо, Франция през 2009. От четири години е аташиран преподавател към катедра „Протетика” към същия университет. Провел е множество специализации и обучения:
CES – Сертификат по орална биология и хисто-ембриология;
CES – Сертификат по неснемаемо протезиране;
CES – Сертификат по частично снемаемо протезиране;
CES – Сертификат по тотално протезиране;
CES – Сертификат по пародонтология;

Завършена специализация по орална имплантология и биомеханика.

През 2013 г. става клинико-университетски асистент към катедра „Протетика”. Провежда клинични упражнения по тотално протезиране и работи съвместно с професор Жан-Франсоа Ласер в Денталната секция на болничен център “Pellegrin”. Взима участие в организацията на множество събития:

Специализация по Орална Естетика, организирана от проф. Ласер във Виетнам;

Дни на следдипломното обучение в областта на адхезията и използването на висящите тела при мостово конструиране;
Конгрес на обществото “MIMESIS” в град Екс-ан-Прованс по проблемите на приложението на CAD/CAM технологиите и 3D принтирането във водената имплантна хирургия;

Различни събития, организирани от Асоциацията “Symbiose” под ръководството на Жан-Франсоа Ласер.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева