Доц. д-р Наталия Гатева

Доц. д-р Наталия Гатева

Завършила Факултета по Дентална медицина, Медицински университет – София, през 1992 год.
От 1993 год., след успешно положен конкурс, работи като преподавател в катедрата по Детска дентална медицина, Факултета по Дентална медицина, Медицински университет – София. През това време има проведени специализации в катедра по Консервативно зъболечение, Медицински университет – гр. Грац, Австрия и специализации във фирма VivaDent, Лихтенщай.

През 2011 год. – придобита научна степен доктор, дисертация на тема: „Адхезия на някои композиционни системи към дентина на зъбите от първа дентиция – лабораторни и клинични изследвания”.

От 2012 год. – доцент в катедрата по Детска дентална медицина.

Научни интереси: адхезия към зъбните структури от двете дентиции, съвременни обтурационни материали, лечение на заболяванията на пулпата в детска възраст. Научни публикации в наши и международни специализирани научни списания.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева