Доц. д-р Вера Николовска

Доц. д-р Вера Николовска

Доц. д-р Вера Радойкова-Николовска е завършила стоматология през 1988 г. От 1992 г. работи в клиниката по орална патология и пародонтология към университетския Дентален клиничен център при Стоматологичния факултет на Университета в Скопие. Доц. Николовска е специалист в областта на оралната патология и пародонтологията ( 1998). През 2000 г. защитава магистърска степен.

През 2004-2006 е член на изследователски екип, занимаващ се с проект по „Оценка на състоянието на оралното здраве и необходимостта от лечение на населението на Република Македония, чрез прилагане на основните критерии на СЗО“. Сертифицирана е за калибриране и обучение за събиране и демонстриране на данни относно оралното здраве и епидемиология с научни цели в рамките на Република Македония.

През 2006 г. получава сертификат от Министерството на здравеопазването и Зъболекарския съюз на Македония и става преподавател в рамките на акредитирана програма за модернизиране на процеса на лицензиране на лекари, стоматолози и фармацевти в Република Македония.

През 2008 г. защитава докторска дисертация на тема „Влияние на половите хормони върху засягането на пародонталните тъкани“.

В момента е член на изследователски екип по проект „Връзка между орални и генитални инфекции с HPV – основание за ваксинация: да или не?“

Доц. Николовска има множество статии, публикувани в национални и чужди издания и участва активно в национални и международни семинари и конгреси.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева