Устната кухина като извънстомашен резервоар на HELICOBASCTER PYLORI

Инфекцията с Helicobacter pylori (H. pylori) е една от най-честите бактериални инфекции при хората. H. Pylori е тясно свързан с хроничен гастрит, пептична язва, рак на стомаха и лимфом на свързаната с лигавицата лимфоидна тъкан.

Последните научни данни показват възможна връзка на този микроорганизъм с други състояния като анемия, промяна в серумните нива на липопротеините и коронарна атеросклероза. Въпреки че H. Pylori присъства в около половинатa от световната популация, пътят на неговото предаване не е ясно определен. Най-вероятни са устно-устните и фекално-оралните пътища за предаване. Образците от него открити в почвата, животински и човешки организми показват роля на извънстомашния път за предаването му. Тъй като микроорганизмът е открит в слюнката и зъбната плака, той би могъл  да се предава и по орален път.

С оглед, че устната кухина се счита за резервоар на H. pylori, това може да има клинично значение при комбинираното лечение, включващо антибиотици, антиацидни средства и протектори на стомашната лигавица.
Независимо от съвременните лечебни методи, нивото на реинфекция остава относително високо, вероятно поради възможна реколонизация с H. Pylori от зъбната плака.

Ето защо е важно да се определи възможната връзка между зъбна плака и пародонталнo заболяванe, и H. Pylori.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева