Ултразвукова хирургия: предимства, приложениe, клинични доказателства и последни разработки. Опитът и изследванията на ESACROM

Ултразвукова хирургия: предимства, приложениe, клинични доказателства и последни разработки. Опитът и изследванията на ESACROM

Денталното лечение с право се смята за най-бързо развиващата се област на медицината. Методите на лечение непрекъснато се усъвършенстват. В числото на иновативните методи влиза и пиезохирургията. Пиезо-апаратите са високо технологични многофункционални устройства, които използват пиезоелектрическия ефект за генериране на ултразвукови колебания. В ултразвуковата хирургия намира приложение вибрацията, генерирана от кварцовия кристал, преобразувана в колебателни движения, които чрез специален предавателен механизъм в наконечника и работния връх, обезпечават изключително прецизно селективно рязане на твърди зъбни и костни тъкани като изцяло се запазват меките тъкани .

В настоящата лекция денталните лекари ще се запознаят с основните принципи и биологичната обосновка на пиезохирургията, нейните клинични аспекти и възможностите за приложението й  в ежедневната практика, видовете специфични накрайници, работните режими и показанията, позволяващи работа в различни области. Лекцията е актуална  за хирурзи, пародонтолози и общопрактикуващи дентални лекари.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева