Стартът на едно протетично лечение

Темата и участието на лекторите са осигурени от Асоциация София Дентал Мийтинг по договор с Български зъболекарски съюз

Протетичната рехабилитация на дъвкателния апарат в по-голямата част от случаите изисква мултидисциплинарна предпротетична подготовка и многоетапна клинична и лабораторна работа. Това определя изключително голямото значение на предварителния анализ, проектиране и планиране за гарантиране на оптимален и дълготраен  резултат.

С лекцията, която ще представим, бихме искали заедно да извървим всички стъпки, които ще ни отведат до началото на протетичното лечение, а именно – анализ на събраната по случая информация, създаване на софтуерно направляван дизайн на усмивката, определяне на коректна височина на оклузия и позиция на долната челюст, създаване на дигитален проект на бъдещите възстановявания и неговото прототипиране с помощта на 3D принтиране.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева