13:00 – 15:00
Speakers

Представяне на постерите пред Научния комитет

Председател: Проф. д-р Доан Зия

1. ДИСТРАКЦИЯ НА АЛВЕОЛАРНИЯ ГРЕБЕН НА МАКСИЛАТА С ПОСЛЕДВАЩА ИМПЛАНТАТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И. Радев

2. АСПИРИН И ЗЪБНА ЕКСТРАКЦИЯ – ИМА ЛИ РЕАЛЕН РИСК ОТ КЪРВЕНЕ?
Динкова А., Владимирова-Китова Л., Даскалов Х.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТИТЕ НА INR ЧРЕЗ COAGUCHECK XS POC УСТРОЙСТВО ПРИ ПАЦИЕНТИ НА АНТИКОАГУЛАНТНА МОНОТЕРАПИЯ
Динкова А., Владимирова-Китова Л.,  Денева Т.

4. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ПОДХОДА ПРИ ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПРИЕМАЩИ АНТИАГРЕГАНТИ ИЛИ АНТИКОАГУЛАНТИ
Динкова А, Даскалов Х., Петров П.

5. ОРАЛНА ЛЕВКОПЛАКИЯ – РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ С ER – YAG ЛАЗЕР
П. Петров, Хр. Даскалов, А. Динкова

6. ИНФОРМИРАНОСТ НА ДЕНТАЛНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА РОЛЯТА НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО РИСКОВ ФАКТОР В ЕТИОЛОГИЯТА НА КАРИЕСА
Помакова А.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АПАРАТ ЗА БЪРЗО РАЗШИРЕНИЕ ( RAPID MAXILLARY EXPANDER) ПРИ БЕЗЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С КЛАС II-2- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
М. Стоилова, Г. Стоилов

8. ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТ С ЧАСТИЧНА МАКСИЛЕКТОМИЯ
Иван Герджиков

9. КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА МИКРОИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОК ДЕНТИНОВ  КАРИЕС НА ПОСТОЯННИ ЗЪБИ ПРИ ДЕЦА
Н. Митова, М. Рашкова

10. ОРТОДОНТСКО-ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПОДОНТИЯ НА ГОРНИ ЛАТЕРАЛНИ РЕЗЦИ
Т. Б. Йорданова

11. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ТЕХНИКИТЕ И ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ОБЕЗБОЛЯВАНЕ НА ДОЛНОЧЕЛЮСТНИ МОЛАРИ С НЕОБРАТИМ ПУЛПИТ
Е. Симеонова, С. Цанова, П. Загорчев, С. Димитрова, Н. Мусурлиева

12. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО МЕТОДИ, СРЕДСТВА И ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОБТУРИРАНЕ НА КОРЕНО КАНАЛНАТА СИСТЕМА
Е. Бояджиева, С. Димитрова, Н. Мусурлиева

13. ПРОПОРЦИИ НА ФРОНТАЛНИТЕ ЗЪБИ В ЕСТЕСТВЕНОТО ПОСТОЯННО СЪЗЪБИЕ – ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ГИПСОВИ МОДЕЛИ
Г. Илиев, Ж. Павлова, Д. Филчев, С. Рангелов, Б. Кочева, М. Димова, С. Насиф-Макки, А. Филчев

14. ВЪНШНА КОРЕНОВА РЕЗОРБЦИЯ – ДОКЛАД НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Цв. Цветанов

15. Фотодинамична лазерна терапия за възстановяване на гингивалните тъкани след изпиляване
Р. Казакова,  А. Влахова, Хр. Кисов, Г. Томов, Т. Божкова

16. ОСОБЕНОСТИ В РЕГИСТРИРАНЕТО НА МЕЖДУЧЕЛЮСТНИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА CAD/CAM НЕПОДВИЖНИ КОНСТРУКЦИИ
В. Хаджигаев, А. Влахова, Ст. Златев, Г. Тодоров, Хр. Кисов

17. ВИЗУАЛИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ПАМЕТ
Д. Шопова, Хр. Кисов, Р. Казакова, Т. Божкова, М. Христозова

18. КОРЕКЦИЯ НА ЗЪБЕН CLASS II/2 ANGLE С MYOBRACE TM СИСТЕМА
Н. Иванова, М. Динкова

19. АПИКАЛНА МИКРОПРОНИЦАЕМОСТ НА ЧЕТИРИ МАТЕРИАЛА СЛЕД АПИКАЛНА РЕЗЕКЦИЯ (IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ)
Е. Радева, Ц. Узунов, И. Иванов, Г. Генчев

20. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОЗНАНИЯТА ПРИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА И ХРАНЕНЕ
П. Бакърджиев, М. Пенева

21. ВЛИЯНИЕ НА ФЛУОРА И МАТЕРНАТА ВЪРХУ ПРОБИВА НА ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ
Н. Тонева, М. Пенева

22. ВЛИЯНИЕ НА АВТОРИТАРНИЯ СТИЛ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ
М. Георгиева, М. Пенева

23. ТРАНЗИТОРНА ЦЯЛА ПРОТЕЗА В ДВЕ ПОСЕЩЕНИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Д. Фетфова, М. Янкова

24. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ ОРТОДОНТСКАТА ПРОФИЛАКТИКА
К. Йовчева, Ст. Йовчев

25. ТЕХНИКА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОКЛУЗАЛНИЯ РЕЛЕФ
С. Александров, Ст. Янков, Д. Димитров, В. Хаджигаев, В. Александрова

26. ДВУФАЗНА ДВУСЛОЙНА ОТПЕЧАТЪЧНА ТЕХНИКА-МОДИФИЦИРАНА  С МЕЖДИНЕН КОМПОЗИТЕН ПРЪСТЕН
С. Александров, Ст. Христов, Ж. Георгиев, Ст. Златев, Ил. Христов

27. АНАЛИЗ ПРИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН ПОДХОД НА БЕЗПРАГОВО ПРЕПАРИРАНЕ ОТ СТУДЕНТИ  ФДМ-ПЛОВДИВ
М. Русев, Й. Георгиева, Г. Тодоров, Д. Иванова

28. ЕКСТРУЗИВНА ЛУКСАЦИЯ И ФРАКТУРА НА ПОСТОЯНЕН ЗЪБ С НЕЗАВЪРШЕНО КОРЕНОВО РАЗВИТИЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Кр. Христов

29. РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМБИНИРАН ПАРОДОНТАЛНО-ЕНДОДОНТСКИ ПРОБЛЕМ
Цв. Боярова, П. Коларова

30. СВОБОДНИ ГИНГИВАЛНИ ПРИСАДКИ ЗА ГИНГИВАЛНА АУГМЕНТАЦИЯ
Цв. Боярова, П. Коларова

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева