Предсказуем успех в ендодонстката микрохиругия - конично-лъчева компютърна томография (CBCT 3D визуализация) и голямо микроскопско увеличение

10:00 – 11:00

Предсказуем успех в ендодонстката микрохиругия – конично-лъчева компютърна томография (CBCT 3D визуализация) и голямо микроскопско увеличение

През последните десетилетия използването на хирургически микроскоп се превърна в рутинна процедура за специалистите по ендодонтия.

Освен ултразвуковите типове, микроинструмените, както и биосъвместимите материали за коренова заплънка  значително подобряват техническия подход. Ендодонтската хирургия еволюира в ендодонтска микрохирургия, осигуряваща висока успеваемост. Въпреки това, от клинична гледна точка, моларната хирургия си остава предизвикателство, тъй като е свързана с технически  трудности като близост на апексите до   долночелюстния канал или максиларните синуси или патологични процеси в тези анатомични структури, затруднен достъп до кореновия връх в резултат на задна локализация и удебеляване на букалния кортикалис.

Въвеждането на конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) и триизмерната визуализация на анатомията е важно и ново постижение в лицево-челюстната рентгенология, което не само преодолява затрудненията в диагностиката и лечебното планиране на микрохирургичната процедура, но също и в оценката на дългосрочния успех.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева