Планиране на лечение с помощта на конично-лъчева компютърна томография (CBCT)

09:00 – 10:00

Планиране на лечение с помощта на конично-лъчева компютърна томография (CBCT)

Въвеждането на конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) в денталната медицина съществено е подобрило диагностицирането и терапията, особено в ендодонтията. CBCT може да установи наличието и мястото на периапикални лезии и коренови резорбции по-точно отколкото стандартните периапикални рентгенови снимки.

Тази допълнителна информация позволява по-прецизно диагностициране и планиране на лечение с по-точна прогноза за пациента.

В тази интерактивна лекция аудиторията може да избира плана на лечение преди и след CBCT, а резултатите ще бъдат показвани непосредствено.

Целта на лекцията е да изтъкне предимствата от използването на CBCT при диагностицирането и терапията на ендодонтски патологии.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева