Медикаментозна остеонекроза на челюстите

Съвременната фармацевтична индустрия произвежда разнообразни медикаменти, които позволяват контролиране на заболявания, смятани доскоро за нелечими. Освен лечебни, те притежават и странични ефекти, някои, водещи до поражения в челюстите. Настоящата лекция обсъжда причините за поява на медикаментозната остеонекроза на челюстите, нейната  патогенеза, клиничното й протичане, както и превантивните мерки при пациенти, подлежащи на лечение с рискови медикаменти и поведението при вече заболели пациенти.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева