Клинично приложение на протоколи за ранна диагностика и лечение на отклонението в пробива на горни и долни кучешки зъби

Клинично приложение на протоколи за ранна диагностика и лечение на отклонението в пробива на горни и долни кучешки зъби

Горните кучешките зъби са вторите по честота на ретиниране постоянни зъби и имат изключително важно значение за оформяне на естетично и функционално годно съзъбие. Ретинирането на долните кучешки зъби е рядко срещано отклонение, но усложненията в резултат от него са изключително тежки.

Целта  на настоящата лекция е да се систематизира прилагането на определени показатели върху стандартната ортопантомография, използване на данните от клиничния преглед и зъбната и хронологична възраст на пациента.

Стойностите на изследваните показатели позволяват на базата на прилагане на протоколи за ранна диагностика, да се насочат действията на денталния лекар към съответния профилактичен или лечебен протокол. Следвайки стъпките на протокола за съответната възраст, всеки един дентален лекар може да определи дали кучешкия зъб при даден пациент се отклонява от нормалния път на развитие. В зависимост от периода на оформяне на съзъбието, протоколите ще насочат клинициста към провеждане на профилактични или лечебни мероприятия за промяна в пробива на кучешките зъби и намаляване риска от усложнения при ретиниране на канините.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева