Клинични особености при ендодонтското лечение на постоянни детски зъби

Клинични особености при ендодонтското лечение на постоянни детски зъби

Лекцията съдържа основни насоки при ендодонтското лечение на постоянни детски зъби. Изтъква се необходимостта от употребата на анестезия при лечението на витални зъби, както и наличието на адекватна изолация на оперативното поле. Подчертават се предимствата на работа с увеличителни приспособления.

В лекцията се набляга на специфичния подход при лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие. Вниманието на денталните лекари се насочва към съхранение на виталитета на невъзпалената или обратимо възпалена зъбна пулпа в детска възраст. Разглеждат се различни подходи за реализирането на тази цел – индиректно и директно пулпно покритие, частична и тотална пулпотомия. Авторът разграничава този подход от случаите, при които кореновото развитие е завършило и изтъква особености на рутинното ендодонтско лечение в детска възраст.

Разглеждат се и случаи на постоянни зъби с незавършено кореново развитие и некротична пулпа, както и различни подходи при конкретни клинични ситуации. Изтъкват се предимствата и недостатъците на многоетапната апексфиксация с калциево – хидроксидни препарати и на едноетапната с МТА и биокерамични продукти.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева