Дентален мениджмънт на пациенти с лъчетерапия на туморни заболявания в областта на главата и шията

Дентален мениджмънт на пациенти с лъчетерапия на туморни заболявания в областта на главата и шията

Пациентите, подложени на първична, адювантна или комбинирана лъчетерапия при тумори на главата и шията са предразположени към редица усложнения. Лъчетерапията е техника, използваща йонизираща радиация с терапевтичен ефект от полу-селективното увреждане на генетичния материал на раковите клетки по директен път или чрез продуциране на свободни радикали, водещи до клетъчна смърт. Неблагоприятните последици от лъчетерапията се проявяват с увреждане на нормални клетки, особено тези, които се делят бързо или са по-малко склонни към регенерация. В устната кухина това могат да са клетки на устната лигавица, на подлежащите меки тъкани, зъбите, периоста, костни клетки, клетки на жлезите и кръвоносните съдове. Промените водят до специфични лъчеви синдроми. Те включват ксеростомия и дисгеузия, настъпващи от увреждане на слюнчените жлези, орален мукозит при засягане на епителните клетки, патологични промени в нормалната микрофлора, лъчево индуциран кариес, ограничено отваряне на устата поради промени в структурата на колагена и остеонекроза поради намаления костен оздравителен потенциал.

Стратегиите за предотвратяване и управление на подобни усложнения могат да бъдат противоречиви.

Настоящата лекция е насочена към подчертаване на текущите разбирания и управлението на денталните нужди на пациента преди, по време на и след лъчетерапия.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева