8. ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТ С ЧАСТИЧНА МАКСИЛЕКТОМИЯ

Иван Герджиков

Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ-София

Хирургичното лечение на максиларните тумори създава големи постоперативни дефекти. Факторите, които определят ефективността на протетичната рехабилитация са наличието на зъби, състоянието на околните тъкани и характеристиките на дефекта – размер, локализация, достъп, контур и наличие на ретенции.

Цел: Целта на описания клиничен случай е да проследи ролята на протезната конструкция за възстановяване на храненето, говора и външния вид на пациент с частична максилектомия.

Материали и методи: За възстановяване на 39-годишна пациентка с частична максилектомия при запазени зъби 21, 22, 23 и 28 бяха изработени мостова конструкция и следрезекционна моделнолята протеза с куха заместваща част. След препариране на зъбите и тампониране на дефекта с марля, беше снет двуфазов отпечатък с адитивен силикон Elite HD Putty и Elite HD Regular. Мостовидната конструкция беше фиксирана с двойнополимеризиращ цимент ICem. Отпечатъкът за изработването на моделнолетия скелет на протезата беше снет с необратим хидроколоиден отпечатъчен материал Phase  plus. Следрезекционната моделнолята протеза с куха заместваща част беше завършена с топлиннополимеризираща акрилна пластмаса Meliodent HC с ниско количество остатъчен мономер.

Резултати: Съставеният и изпълнен план за изработване на дефинитивна следрезекционна протеза доведе до успешно възстановяване на увредените говорна и дъвкателна функции, и спомогна за възстановяване на външния вид и социалните контакти на пациентката.

Заключение: Прилагането на протетични методи за лечение при пациенти с частична максилектомия позволява успешно възстановяване на увредените функции.

Ключови думи: максиларна резекция, моделнолята протеза, обтуратор, следрезекционна протеза, частична максилектомия.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева