prof-doan-ziaУважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Уважаеми дами и господа,

Провеждането на най-големия научен форум в областта на денталната медицина в България е израз на утвърдилата се вече академичност.
Изявеният интерес и желание за участие и в настоящия научен конгрес на водещи български и международни специалисти по дентална медицина, може само да ни кара да се гордеем.
В съвремието ни е немислимо да се опираме само на практиката, без да вземаме под внимание научното развитие на теорията, което ни води до успешна професионална реализация.
Както всяка година, така и на настоящия научен форум ще призовем за реални и последователни реформи в областта на образованието и здравеопазването.
Позволете ми да ви поднеса своите сърдечни пожелания за здраве, лични и професионални успехи.

Проф. д-р Доан Зия
Председател на Научния комитет
на 16-ия Научен конгрес на БЗС

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева