„Стъпки при поставяне на лични предпазни средства“, „Клинично поведение при пациенти с коронавирусна инфекция“ и „Протокол за лечение на случай с COVID-19“.

Указания на НОЩ изпратени до болничните лечебни заведения, медицински центрове и медико-диагностични лаборатории: „Стъпки при поставяне на лични предпазни средства“, „Клинично поведение при пациенти с коронавирусна инфекция“ и „Протокол за лечение на случай с COVID-19“.