Стенографски протокол по точка Информация

Стенографски протокол по точка Информация относно изготвяне проект на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина от заседание на УС на БЗС на 05.06.2019 г., гр. Поморие