Проведена кръгла маса в НС на Република България на 20.12.2022 г. и НЗИС