Становище

Становище на УС на БЗС относно Проекти за Медицински стандарти

Във връзка с предлагания нов модел за здравна реформа, Министерството на здравеопазването възлага създаването на Медицински стандарти – 34 за обща медицина и 10 за дентална медицина на експертни съвети, включващи бившите национални консултанти към МЗ. Разработените проекти на Медицински стандарти са предоставени за становище на проф. Златица Петрова, съветник на Министъра на здравеопазването, бивш директор на Агенция „Медицински одит“, която вече не съществува. Изготвените становища заедно с проектите за Медицински стандарти са изпратени до БЗС и са публикувани на официалния сайт:  www.bzs.bg

УС на БЗС се запознава детайлно с проектите на Медицински стандарти и ще изрази своята позиция своевременно. Становището на УС на БЗС по отношение на Правилата за добра медицинска практика и Проектите за Медицински стандарти остава непроменена, а именно липса на рестрикции за лекарите по дентална медицина при упражняване на професията.

Управителен съвет на БЗС