Репортаж от 24-тия Конгрес на Европейската асоциация по кранио-максило-фациална хирургия

Репортаж от 24-тия Конгрес на Европейската асоциация по кранио-максило-фациална хирургия

От 18 до 21 Септември, 2018 г., в Мюнхен, Германия, се проведе 24-ия Конгрес на Европейската асоциация по кранио-максило-фациална хирургия. Традиционно се провежда на две години и събира най-изявените имена в специалността не само то Европа, а и от целия свят. Увеличава се и броят на участниците – настоящият конгрес бе посетен от над 2000 колеги. За пореден път бе предложена богата програма – симпозиуми, орални презентации, майсторски класове се провеждаха едновременно в общо 8 зали. Под девиза “Заедно лице в лице с бъдещето” бяха представени последните достижения във всички области на специалността, например в микроваскуларните реконструкции, виртуалното планиране на онкологични реконструкции и ортогнатна хирургия, а дори и трансплантацията на лице. Конгресът бе съпроводен с редица практически курсове, а също и тематични симпозиуми, например върху лечението на кондиларни фрактури.
За радост не липсваше и българско присъствие. Четиринадесет колеги от София, Пловдив и Бургас се възползвахме пълноценно от научната програма, но и насладихме на красивия Мюнхен – доц. Николай Янев, д-р Светослав Славков, д-р Даниел Марков, д-р Симеон Георгиев, д-р Александрина Малинова, д-р Гълъбена Йорданова, д-р Паула Лозанова, д-р Добромир Андреев, д-р Венцеслав Ралев, д-р Иван Начков, д-р Георги Хараланов, д-р Ивайло Радев, д-р Райчо Грозев и доц. Боян Владимиров .Българското участие се изрази също и в орална презентация от страна на доц. Янев и четири електронни постера с първи автори д-р Лозанова, д-р Марков, д-р Георгиев и д-р Грозев.
Европейският конгрес обичайно се съпровожда от интензивни работни срещи на ръководството на Европейската асоциация и се обсъждат общи и специфични за всяка държава проблеми на специалността. Беше отчетено успешното провеждане на Третия Национален Конгрес по Орална и Лицево-челюстна Хирургия в България по-рано през годината и заявена отново готовност за подкрепa на подобни събития от страна на Европейската Асоциация.
С приключването на Конгреса започнаха и плановете за посещението на следващия – през септември 2020 в Париж, с надеждата за още по-многобройно присъствие и активно участие на български колеги в научната програма.

Доц. д-р Боян Владимиров, дм
Съветник за България към Европейската асоциация по кранио-максило-фациална хирургия