Извънреден конгрес

Репортаж от Извънреден конгрес на БЗС

На проведения извънреден конгрес на Български зъболекарски съюз делегатите приеха общата част от „Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина“. Приетите текстове не поставят ограничения за извършване на лечебни дейности от лекарите по дентална медицина в България.

По предложение на председателя на Столична районна колегия  д-р Бисер Ботев, Конгресът върна специалната част от документа към отговорната временна комисия за преработка, като съставът на комисията беше разширен. Всички желаещи могат да изпратят мотивационни писма за включването си в комисията до централен офис на БЗС.

Представители на Групи в социалните медии –  д-р Кирилов, д-р Панов и д-р Горялов си направиха отвод от участие във Временната комисия, въпреки предварително заявеното желание за промени в документа.