Редакционен коментар

Редакционен коментар във връзка с опитите за девалвиране на професията Лекар по дентална медицина

През последния месец станахме свидетели на безпрецедентна за съсловието ни дезинформационна кампания, довела до напрежение у всички практикуващи дентална медицина у нас, а също така и у нашите пациенти.

Като говорители на подведените колеги се откроиха колеги, свързани с новооткрит Нано-дентален център за обучение на лекари по дентална медицина в гр. Плевен.

Тази информация само подсказа за мислещите колеги у нас, че прозират намерения у инициаторите, различни от защитата на професионалния интерес на магистрите лекари по дентална медицина у нас.

На 4-ти юли в интервю ректорът на МУ Плевен говори за намеренията си да разкрие 4-ти факултет по дентална медицина в България на територията на управлявания от него университет.

Разкриването на нов факултет по дентална медицина без сериозно обществено обсъждане и оценка на нуждата от кадри автоматично ще девалвира магистърските дипломи на лекарите по дентална медицина у нас. Пренасищането с кадри е пречка за свободното практикуване на професията у нас.

Бълването на нови магистри по дентална медицина в Плевенския медицински университет ще доведе до практическа невъзможност новозавършващите колеги да откриват собствени практики и до увеличаване на процента на трудово заетите зъболекари у нас. Именно за тези проблеми ни алармира и председателят на УС на БЗС, д-р Николай Шарков от личната си страница във фейсбук.

Български зъболекарски съюз ще се застъпи за всички свои членове – магистри лекари по дентална медицина, със или без допълнителна квалификационна степен. България не се нуждае от 4-ти факултет по дентална медицина!

Д-р Йордан Йорданов, член на Комисия по комуникация към БЗС