Разяснение относно списъците за ваксиниране на лекарите по дентална медицина