Разширена комисия

Разширена комисия за изработване на правила за добра медицинска практика – Специални

Разширена комисия за изработване на правила за добра медицинска практика – Специални

Писмо, относно първото заседание:

Правилник за дейността на Комисията: