Развитието на сериозните проблеми, които БЗС има с "Информационно обслужване" АД