Протокол от Извънреден конгрес на БЗС, 21.06.2019 г.