Протокол от заседание на УС на БЗС от 20.06.2019 г.