Промяна на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК

Промяна на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на ИДП за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка

Уважаеми колеги,

Взето е решение на Надзорния съвет на НЗОК за промяна на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на дентална помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка.

Това решение се базира и на настояване на БЗС пред Комисия по бюджет и финанси на 46-то Народно събрание за промяна на Методиката в полза на лекарите по дентална медицина при влошаване на епидемичната обстановка.

Изпращаме ви Методиката и обяснение към нея – писмо от д-р Георги Димов, зам.-председател на УС на БЗС и председател на КРД на БЗС.

Предложението за промяна на Методиката е одобрено от членовете на КРД на БЗС и УС на БЗС.

Публикуване и становището на УС на БЗС до Надзора на НЗОК.

 

С уважение:

Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

Методика за изменение и допълнение на Методиката:

Писмо от д-р Георги Димов, зам.-председател на УС на БЗС и председател на КРД на БЗС, с обяснение:

Становище на УС на БЗС до Надзора на НЗОК: