Проект на Специални правила на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина

Проект на Специални правила след проведен УС на БЗС на 27.09.2019 г.

Проект на Специални правила на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина след проведено заседание на УС на БЗС на 27.09.2019 г.