Проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

На сайта на Министерство на здравеопазването е публикуван Проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.

Проектът може да откриете на следния линк: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/08/22/naredba_-_obuchenie.pdf