Пресконференция дадена по повод НЗИС на 01.02.2023 г.