Препоръки / Инструкции

ПРЕПОРЪКИ/ИНСТРУКЦИИ ОТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ПРЕПОРЪКИ/ИНСТРУКЦИИ ОТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ КЪМ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ПРАВИЛАТА НА СЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА В ЛЕЧЕБНИТЕ ИМ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19.