Препис-извлчение по точка 2 от дневния ред на Извънреден конгрес на БЗС